axilizamos iniciativas empresariais tractoras

que incidan  na transformación da economía galega