Politica de privacidade

Mediante esta Política, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L., en diante IMPULSA GALICIA, informa os usuarios dos seus servizos, incluíndo este portal, acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal para que determinen, libre e voluntariamente, se desexan facilitar os datos persoais que se lles poidan requirir ou que se poidan obter con motivo do acceso ou uso da Web e os servizos prestados.

IMPULSA GALICIA resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais. Neste suposto, anunciaranse nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en marcha.

O responsable do tratamento dos seus datos é IMPULSA GALICIA, é SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L. Edificio Igape, Complexo Administrativo de San Lázaro s/n 15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA, CORUÑA – e con NIF B05381223

IMPULSA GALICIA garante a seguridade e confidencialidade dos datos de carácter persoal que recolle ou que lle sexan facilitados. A tal fin, ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativa que son necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados, de acordo co establecido a lexislación vixente.

O Usuario é responsable de que a información que nos proporcione sexa certa. En caso de facilitarse datos de terceiros, é responsabilidade do Usuario informarlles previamente de todo o disposto neste documento e obter o seu consentimento. Para estes efectos, o Usuario responde da veracidade de todos os datos que comunique e manterá convenientemente actualizada a información facilitada, de tal forma que responda á súa situación real.

De conformidade co disposto en a Lei organica 3/2.018, do 5 de decembro, de proteccion de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmase de que os datos proporcionados formarán parte dun ficheiro mixto que se atopa debidamente inscrito en Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos e cuxo responsable é SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS ESTRATÉXICOS DE GALICIA, S.L., e que a súa finalidade é a actividade comercial desenvolvida por IMPULSA GALICIA, co fin de establecer relacións comerciais, laborais e/ou de investigación. En caso de non facilitar os datos solicitados, non será posible o rexistro como usuario, a solicitude información ou a publicación de contidos no sitio web. Os datos persoais que tratamos a través do sitio web, só serán utilizados para:

Finalidades

IMPULSA GALICIA infórmalle que tratamos os datos de carácter persoal que nos facilita para;

 • Facilitarlle información
 • Xestionar a relación contractual que nos une
 • Prestar servizos
 • Facilitarlle información os nosos servizos e/ou produtos

A non aceptación das finalidades, supoñerá en que non poderemos realizar esa acción e por tanto non atender ás súas necesidades.

Datos que se tratan

Os datos para tratar por IMPULSA GALICIA no marco da relación co interesado e condicionado ás finalidades consentidas, inclúense nas seguintes categorías:

 • Datos identificativos e de contacto, por exemplo: nome, apelidos, móbil – teléfono de contacto, dirección ou correo electrónico.
 • Datos sobre a súa visita ao noso sitio web e redes sociais segundo descríbese na sección “Uso de cookies”.
 • Datos para a execución do servizo que inclúan datos identificativos ou de contacto de terceiros.

Sempre que solicitemos os seus Datos persoais, informarémoslle con claridade de que datos persoais recollemos e con que fin, e solicitaremos o seu consentimento explícito mediante o marcado das correspondentes casas nos formularios de solicitude de datos. É importante que manteña os seus datos actualizados e notifíquenos se cambian.

No caso de que vostede nos proporcione datos persoais sen petición pola nosa banda, teña que conta que os seus datos serán tratados para a provisión dos servizos solicitados coas condicións expresadas nesta Política de Privacidade.

Conservación dos datos

Os datos persoais proporcionados serán conservados o tempo mínimo necesario para a execución da finalidade prevista, isto é:

Datos para relacións contractuais: mentres o contrato estea vixente
Resto de datos: 2 anos.

Ademais conservarémolo o tempo necesario para atender as responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e de calquera esixencia legal, ou ata que vostede solicite a súa supresión.

Destinatarios aos que se comunicarán os datos

Os datos non serán comunicados a terceiros, salvo por necesidades operativas e só a encargados de tratamento de confianza.

IMPULSA GALICIA non realizará ningunha cesión salvo obrigación legal.

Lexitimación para o tratamento dos seus datos

A base legal para xestionar a relación cos interesados e para ofrecer información sobre actividades, produtos e servizos de IMPULSA GALICIA, veñen dados polo consentimento inequívoco do interesado ou a relación contractual que establecésemos.

Dereitos do interesado

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en IMPULSA GALICIA estamos a tratar datos persoais que lle conciernan ou non e se o estamos facendo, pode poñerse en contacto connosco en calquera momento para:

 • Acceder aos seus datos persoais e a calquera outra información indicada no Artigo 15.1 do RGPD.
  Rectificar os seus datos persoais que sexan inexactos ou estean incompletos de acordo co Artigo 16 do RGPD.
  Suprimir os seus datos persoais de acordo co Artigo 17 do RGPD.
  Limitar o tratamento dos seus datos persoais de acordo co Artigo 18 do RGPD.
  Solicitar a portabilidad dos seus datos de acordo co Artigo 20 do RGPD.
  Opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais de acordo co artigo 21 do RGPD.

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para iso, de conformidade co disposto na Lei organica 3/2.018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, poderá exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, xunto a unha copia do seu DNI, na dirección: Edificio Igape, Complexo Administrativo de San Lázaro s/n 15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA, A Coruña – É ou enviando un mail a impulsa@impulsa.gal