EN QUÉ CONSISTE


Proxecto tractor que busca poñer ao servicio da peme galega, de grandes empresas e institucións públicas, a solución tecnolóxica que lles garanta o almacenamento de datos que precisen, a conectividade de alta velocidade, o ancho de banda suficiente e unha baixa latencia (retardos temporais dentro dunha rede) e así facilitar a dixitalización das pemes ofrecendo servizos que non lograrían obter a día de hoxe no mercado, asegurando economías de escala e eficiencias de costes. Ademáis, permitiría o establecimento de sinerxias con proxectos que xa están en marcha en Galicia.

Os 15MW IT de capacidade que se proxectan, permitiría aloxar os datos da gran maioría das empresas galegas, o que dotaría a Galicia de soberanía sobre o control dos datos da comunidade.

No proceso de selección da empresa promotora do proxecto, estableceuse diálogo con sete empresas do sector, de referencia nacional e internacional, que podían desenvolver o proxecto con diferentes modelos de negocio: hyperscalers ou provedores de servizos na nube que tamén son donos do edificio; players cloud ou provedores de servizos na nube que se aloxan en edificios de outras empresas, ou real state, é dicir, donos do edificio.

Catro delas decidiron non continuar por dúas razóns fundamentais: ben por xa ter previstos outros investimentos, ben por non ter a suficiente capacidade de investimento para o alcance previsto (15-25 MW).

As conversas continuaron coas tres restantes, seguindo un proceso de negociación equitativo, estruturado e homoxéneo entre abril e setembro do 2022. Dito proceso incluiu reunións de presentación do proxecto, reunións para profundizar en detalles técnicos, sesión de negociación do memorando de entendemento e sesións presenciais co comité técnico de Impulsa Galicia.

Finalmente, chegouse á firma dun memorando de entendemento coa española Ingenostrum.

Líderes

A empresa española Ingenostrum é la escollida para liderar o proxecto e irá da man da enxeñería Nexitic especializada no deseño deste tipo de infraestructuras.


Inversión

400 millóns de euros.


Empleo estimado

~ 200 empregos na fase de construción.~ 100 empregos altamente cualificados para o seu mantenemento, entre directos e indirectos.