EN QUÉ CONSISTE


Proxecto tractor que busca poñer ao servicio da peme galega, de grandes empresas e institucións públicas, a solución tecnolóxica que lles garanta o almacenamento de datos que precisen, a conectividade de alta velocidade, o ancho de banda suficiente e unha baixa latencia (retardos temporais dentro dunha rede) e así facilitar a dixitalización das pemes ofrecendo servizos que non lograrían obter a día de hoxe no mercado, asegurando economías de escala e eficiencias de costes. Ademáis, permitiría o establecimento de sinerxias con proxectos que xa están en marcha en Galicia.

Os 15MW IT de capacidade que se proxectan, permitiría aloxar os datos da gran maioría das empresas galegas, o que dotaría a Galicia de soberanía sobre o control dos datos da comunidade.

Líderes

A empresa española Ingenostrum é la escollida para liderar o proxecto e irá da man da enxeñería Nexitic especializada no deseño deste tipo de infraestructuras.


Inversión

400 millóns de euros.


Empleo estimado

~ 200 empregos na fase de construción.~ 100 empregos altamente cualificados para o seu mantenemento, entre directos e indirectos.