Desenvolvemos boas ideas para convertelas en grandes proxectos

Economía circular

Desenvolvemos as ideas, convertémolas en proxectos tractores inclusivos do tecido empresarial e buscamos os investidores e tecnólogos precisos, aos que acompañamos nas seguintes fases do proceso.

Viabilizamos proxectos. Non investimos en executar, buscamos quen o faga.

Xurdimos co obxectivo de incentivar a actividade produtiva da comunidade a partir da captación de investimentos, a incorporación de socios e a colaboración entre institucións públicas e privadas para a posterior posta en marcha e consolidación de propostas empresariais.

Xestión sostible

Logotipo en negativo de Impulsa Galicia

responde á demanda da Comisión Europea: colaboración público-privada para saír antes e mellor da crise. Pretende dinamizar e ampliar o Polo para a Transformación de Galicia, unha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia no marco da candidatura aos fondos Next Generation.