Variacións

O logotipo

“A nosa misión é armar proxectos de país. Axudamos a madurar boas ideas, proxectos estratéxicos capaces de xerar un efecto tractor e transformador do tecido produtivo, no que grandes compañías, pemes e autónomos se dean a man”.

— Enyd López Fernández, directora xeral