Somos unha sociedade público-privada promovida pola Xunta de Galicia para axilizar iniciativas empresariais tractoras que incidan na dinamización, o progreso e a transformación da economía galega a través dun modelo verde e dixital.

Impulsa Galicia foi creada en abril de 2021 pola Xunta de Galicia (40 %), Abanca (38 %), Reganosa (12 %) e Sogama (10 %).

A nosa dirección e consello de administración están formados por:

Consejo administración Impulsa Galicia